Zasady wymiany informacjiroutingowej z siecią TPNET.

1.Wymiana informacji routingowej BGP z siecią TPNET.

Na wszystkich łączach i sesjach BGP do klientów sieci TPNET są założone filtry i polityki dostosowujące zakres wymiany ruchu do typu wykupionej usługi. Wszystkie filtry i policy działają w oparciu o prefix-list’y.
Zawartość prefix-list tworzona ( i aktualizowana) jest co 24 h pomiędzy 00:00 a 05:00.
Informacje niezbędne do stworzenia i aktualizacji prefix–list, dla poszczególnych klientów jak i usług, pobierane są z bazy RIPE, w oparciu o ASNumber lub AS-SET zgłoszony do TPNET w chwili uruchomienia łącza BGP lub później na registry@tpnet.pl
Każdy rozgłaszany prefix musi mieć w bazie RIPE stworzony rekord route łączący go z AS’em klienta.
Brak rekordu route: dla jakiegokolwiek rozgłaszanego prefiksu, spowoduje jego pominięcie w trakcie tworzenia lub aktualizacji prefix-listy i w efekcie nie zaakceptowanie tej podsieci.

Prefix-list’y - odpowiadają również za dopuszczenie do rozgłoszenia, w kierunku świata i innych klientów.

Nie akceptujemy rozgłaszania pod ASN Klienta adresów z puli AS5617 TPNET.

Poprawne rekordy route na przykładzie sieci  IP w AS5617: - link

2. Rodzaje usług – informacja routingowa wymieniana z klientami.


Global Access/BGP A akceptujemy tylko prefiksy pochodzące z ASN Klienta (zabroniony tranzyt innych AS) i rozgłaszamy je do innych klientów i światowego Internetu.
Klient otrzymuje pełną tablicę routingu światowego Internetu.

TPNET.world/BGP C akceptujemy wszystkie prefiksy rozgłaszane przez Klienta opisane zgłoszonym ASN lub AS-SET i rozgłaszamy je do innych klientów i światowego Internetu.
Klient otrzymuje pełną tablicę routingu światowego Internetu.

TPNET.pl/BGP B - akceptujemy wszystkie prefiksy rozgłaszane przez Klienta opisane zgłoszonym ASN lub AS-SET i rozgłaszamy je do innych klientów.
Klient otrzymuje od TPNET informację routingową dającą dostęp tylko do polskiej części Internetu.
Dostęp do światowego Internetu jest zablokowany.

3. Community z siecią TPNET dostępne dla klientów usług BGP.

5617:103 - prefix nie jest rozgłaszany do świata.

5617:997 - blackholing community. Mogą go samodzielnie ustawiać klienci BGP dla tras /32 z bezpośrednio przyłączonego AS – wymaga                                        wcześniejszego ustalenia z OPL (registry@tpnet.pl) parametrów sesji BGP dla stosowania blackholingu.
                  W przypadku występowania zagrożeń bezpieczeństwa (ataków) prosimy o kontakt z zespołem CERT Orange Polska.

Na poszczególnych łączach międzynarodowych działają następujące community:

5617:ab0x – x = 0 – “nie rozgłaszaj”; x=1,2,3 – “prepend 1,2,3 razy”

do AS1299 (łącze do Telii)                  5617:110x
do AS5511 (łącze do OpenTransit)     5617:120x


Szczegółowa lista community używanych  w TPNET – dostępna jest w bazie RIPE:  AS5617 Communities


Wszystkie zapytania i problemy z routingiem prosimy kierować na adres: registry@tpnet.pl